Vật liệu xây dựng

Năm 2017, tiêu thụ toàn ngành xi măng đạt 80 triệu tấn

Năm 2017, tiêu thụ toàn ngành xi măng đạt 80 triệu tấn

Ngành xi măng trong năm 2017 gặt hái được nhiều thành công khi tiêu thụ toàn ngành cả xuất khẩu và nội địa đạt 80 triệu tấn.